Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Choryně

Vítejte na stránkách naší školy. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o choryňské škole a školce, informace o školní jídelně a školní družině. Budeme zde v patřičných rubrikách uvádět, co se ve škole událo a co chystáme.


Rozhodnutí o přijetí do ZŠ – oznámení rozhodnutí

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Choryně, okres Vsetín, příspěvkové organizace rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Choryně, okres Vsetín, příspěvkové organizaci níže uvedeným uchazečům:

uchazeč/ č.j.                výsledek řízení

ZŠ 14/2021                 přijat

ZŠ 15/2021                 přijat

ZŠ 17/2021                 přijat

ZŠ 18/2021                 přijat

ZŠ 19/2021                 přijat

ZŠ 20/2021                 přijat

ZŠ 22/2021                 přijat

Mgr. Blanka Palátová, ředitelka školy

rozhodnutí o přijetí do ZŠ


Nové číslo školního časopisu Choryňáček

 


Úplata za MŠ a ŠD při přerušení provozu školy

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a uzavřením školy od  1.3.2021 se snižuje úplata za dobu přerušení provozu MŠ a ŠD. Děti, které nemohou navštěvovat MŠ ani v dubnu, úplatu nehradí.

Částky zaslané předem vyúčtujeme do konce července 2021.

úplata při přerušení provozu MŠ

úplata při přerušení provozu ŠD

 


Informace ke znovuobnovení provozu v ZŠ a MŠ Choryně od 12.4.2021

Od pondělí 12.4.2021 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky naší ZŠ, v provozu bude rovněž školní družina a jídelna. Vyučování bude probíhat podle původního rozvrhu.

Žáci se budou pravidelně 2x týdně testovat (pondělí, čtvrtek). Změna od 3.5.2021 – testování 1x v týdnu (pondělí). Jako testovací místnost pro žáky ZŠ je určena tělocvična, kde si s asistencí pedagoga sami provedou test. V případě pozitivního výsledku budeme volat rodičům. Žáci, kteří prodělali onemocnění Covid19 se nebudou muset po dobu 3 měsíců od nemoci testovat. Prosíme rodiče, aby žáky poslali do školy s časovou rezervou (do 7:45 hod). Žáci po dobu pobytu ve škole musí mít jednorázové roušky.

V MŠ se mohou vzdělávat děti v posledním ročníku (povinná předškolní docházka) a  současně je povolen nástup dětí rodičů spadající pod vybraná povolání (viz Manuál k provozu škol).

Po příchodu budou děti testovány rodiči (za asistence učitelky), při negativním výsledku budou přijaty do MŠ. Testování dětí bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Změna od 3.5.2021 – testování 1x v týdnu (pondělí). Děti po dobu pobytu v MŠ nemusí mít roušky.  

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 


 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Choryně pro školní rok 2021 – 2022

se uskuteční v termínu od 3.5. do 14.5.2021. Žádost si můžete vyzvednout v MŠ od 6.4.2021. Podrobnější informace naleznete zde: zápis do MŠ_2021 

Předpokládaný počet volných míst: 7. Posuzování žádostí se řídí dle kriterií pro přijetí do mš  2021.

přihláška-MŠ-2021

evidenční-list