Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Choryně

Vítejte na stránkách naší školy. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o choryňské škole a školce, informace o školní jídelně a školní družině. Budeme zde v patřičných rubrikách uvádět plánované akce  nebo co se ve škole událo.


den s mazlíčky0001


Stanovení úplaty za  předškolní vzdělávání  v MŠ pro školní rok 2018/2019

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 je stanovena ve výši 400,- Kč. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a dětí s odkladem povinné školní docházky se poskytuje bezúplatně. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne v měsíci. Náklady za umístění dítěte v MŠ si může zákonný zástupce dítěte uplatnit ve svém ročním zúčtování daně.


Vyhodnocení dotazníku spokojenosti

Během března a dubna jsme Vás požádali o vyplnění dotazníků spokojenosti se školou a školkou. Vrátilo se nám 25 vyplněných dotazníků, ve kterých jste hodnotili vzdělávací program, komunikaci se školou, vybavení, školní stravování a další činnosti školy. Hodnocení dotazníku naleznete zde: dotazník.

Na základě Vašich podnětů  dojde od 1. 9. 2018 k prodloužení provozní doby MŠ do 16 hod.


HP-logo-bílé-pozadí

Vítězství  v Hejtmanově poháru!

Hejtmanův pohár je soutěž, jejímž cílem je podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Zápolí spolu  jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Zapojit se mohou všechny základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií  z každého kraje České republiky. Soutěží se ve 14 krajích, o 14 nejlepších krajských škol a 14 pohárů hejtmana. Naše škola se i v letošním roce do soutěže zapojila a byla nejlepší ve Zlínském kraji a můžeme se těšit na originální pohár a finanční odměnu!

HEJTMANŮV-POHÁR-2017-2018-oficiální-pořadí-škol


Úprava  ploch a zeleně okolo školy

Z důvodu probíhajích úprav ploch před školou prosíme rodiče, děti, žáky a návštěvníky, aby využívali ke vstupu do školy boční vchod ze strany od zahrady. Práce by měly probíhat v období červen – srpen.

IMG_3939 IMG_3941

IMG_3954 IMG_3955


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ – oznámení rozhodnutí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 a § 183  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět/nevyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

uchazeč/ č.j.                výsledek řízení

ZŠ 35/2018                 přijat

ZŠ 38/2018                 nepřijat

ZŠ 39/2018                 nepřijat

ZŠ 40/2018                 přijat

ZŠ 41/2018                 přijat

ZŠ 42/2018                 přijat

ZŠ 43/2018                 nepřijat

ZŠ 44/2018                 nepřijat

ZŠ 45/2018                 přijat

ZŠ 46/2018                 přijat

Mgr. Blanka Palátová, ředitelka školy