Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Choryně

Vítejte na stránkách naší školy. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o choryňské škole a školce, informace o školní jídelně a školní družině. Budeme zde v patřičných rubrikách uvádět, co se ve škole událo a co chystáme.


Školní jídelna pro cizí strávníky (do jídlonosičů) bude i nadále vařit.


ZMĚNY V PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla o změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 a zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Informace k ošetřovnému: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Celý text Usneseni-vlady


Rozvrhy distanční výuky od 1.3.2021

1_2 rozvrh

3_4_5 rozvrh


 

Certifikát Světová škola

V loňském školním roce jsme se zapojili do projektu Světová škola a zrealizovali jsme dvě akce pro veřejnost, při kterých si žáci prodejem občerstvení a kávy vydělali na svůj záměr: 100 balení pastelek pro děti, které nemají peníze na školní potřeby. Část pastelek putovala do naší partnerské organizace Centrum Narovinu, která v Keni zajišťuje adopci na dálku, druhá část pastelek putovala potřebným v okolí. Za tuto aktivitu jsme získali certifikát  „Světová škola“, který se budeme snažit obhájit i letos.


Informace – roušky

Pro žáky platí od 1.3.2021 povinnost nosit ve škole zdravotnickou roušku, podrobnější informace naleznete zde: priloha_876442012_0_Informace pro školy a školská zařízení – roušky