Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Choryně

  Vítejte na stránkách naší školy. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o choryňské škole a školce, informace o školní jídelně a školní družině. Budeme zde v patřičných rubrikách uvádět plánované akce  nebo co se ve škole událo.


ZŠ a MŠ Choryně Vás srdečně zve na

„DEN ZEMĚ S NETOPÝRY“

ve čtvrtek 27.4.2017 od 15 hod

den země 20170001


 STREET HOCKEY 2017

Ve čtvrtek 20.4.2017 se naši žáci pod vedením trenéra Marcela Paláta zúčastnili florbalového turnaje v Ostravě, kde v kategorii malotřídek zvítězili!

„RBP Street hockey 2017“ je florbalový turnaj, hraný v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín, který je určen žákům do 13 let. Turnaje se účastní pětičlenná družstva + náhradník. Nabídkou k účasti na tomto turnaji byly osloveny základní školy a víceletá gymnázia v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín – tj.  více než 800 základních škol a víceletých gymnázií. Na školách proběhla školní kola, vítězové školních kol postupovali  do kol oblastních  a předkol. V případě malotřídek jsme tuto část přeskočili a postoupili rovnou do velkého finále, kde jsme se utkali se soupeři z dalších 7 malotřídních škol.

diplom0001

1DSC_0378

 


Rozhodnutí o přijetí do ZŠ – oznámení rozhodnutí

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Choryně, okres Vsetín, příspěvkové organizace rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Choryně, okres Vsetín, příspěvkové organizaci níže uvedeným uchazečům:

uchazeč/ č.j.                výsledek řízení

ZŠ 16/2017                 přijat

ZŠ 18/2017                 přijat

ZŠ 19/2017                 přijat

ZŠ 20/2017                 přijat

ZŠ 21/2017                 přijat

ZŠ 22/2017                 přijat

Datum zveřejnění: 19.4.2017

Mgr. Blanka Palátová, ředitelka školy

 

Dokument v pdf:  Rozhodnutí

 


bez názvu

Pro děti, které baví matematika a rády řeší různorodé úlohy, je určena soutěž Pangea – mezinárodní matematická soutěž, která vznikla v roce 2007 v Německu. Umožní porovnání nejen s žáky třídy a školy, ale i s ostatními žáky z celé republiky. V letošním roce jsme se do soutěže zapojili poprvé, a to žáci 4. a 5. ročníku, kteří během 45 minut řešili 15 úloh různé obtížnosti. V rámci školy i kraje zvítězil ve své kategorii Pavel Kučera (5.ročník), který se 5.5.2017 zúčastní celorepublikového finále v Praze.

Informaci o soutěži lze získat na stránkách www.pangeasoutez.cz


 

Změna rozvrhů po dobu plaveckého výcviku:

upravené rozvrhy pro I. a II. třídu najdete v sekci Základní škola/Aktuality 


 

 Informace o povinném předškolním vzdělávání naleznete zde.


 

zápis MŠ

 


 inrhl0qz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlásilo v loňském školním roce pokusné ověřování s názvem Hodina pohybu navíc. Jeho smyslem je nabídnout žákům 1. až 3. ročníků pilotních základních škol (v rámci jejich pobytu ve školní družině) jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Pohybové aktivity povedou učitelé tělesné výchovy nebo trenéři  s minimální kvalifikací licence „B“, nebo „UEFA A“ ve fotbalu.

Na pomoc učitelům/trenérům připravil tým autorů z jednotlivých sportovních svazů  metodický materiál, který přináší náměty pro vedení hodin pohybových aktivit zaměřených na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základních pohybových dovedností v šesti sportech – fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, rugby a hokeji (zde zaměřeného na bruslení).

Cílem programu „Hodina pohybu navíc“ je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností, i když technicky nedokonalých. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat do sportovního oddílu.