Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Choryně

Vítejte na stránkách naší školy. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o choryňské škole a školce, informace o školní jídelně a školní družině. Budeme zde v patřičných rubrikách uvádět, co se ve škole událo a co chystáme.


Stanovení výše úplaty při přerušení provozu MŠ

V souvislosti s vládou vyhlášeným nouzovým stavem a následným uzavřením MŠ Choryně od 17.3.2020 bude v souladu s § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci, kdy bude přerušen provoz mateřské školy na více než 5 vyučovacích dní, stanovena poměrnou částí měsíční úplaty, která bude odpovídat rozsahu přerušení provozu.

Za měsíc březen činí výše úplaty 200 Kč.

Školné na další měsíce bude upraveno podle toho, jak dlouho bude tato mimořádná situace trvat. Platby již zaslané vyúčtujeme v měsíci červnu.


OPATŘENÍ K ZÁPISU DO ZŠ CHORYNĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis do první třídy ZŠ Choryně proběhne 8. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se nyní neuskuteční.

Pokud je to ve Vašich možnostech,  přihlášku (žádost) můžete podat i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (například prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem). Jinak dle Vaší konkrétní situace doručte osobně do školy (stačí vhodit do poštovní schránky) nebo poštou –  do 8.4.2020.

V stanovený den zápisu 8.4.2020 od 8.00 hod do 16.00 hod budou v místnosti pro výdej jídlonosičů v ZŠ (vchod od zahrady MŠ) pro Vás připravena rozhodnutí o přijetí (případně odkladu) Vašeho dítěte. Prosíme 1x výtisk podepsat a nechat ve složce na místě, 1x výtisk je pro Vás.

Pokud by někomu nevyhovoval stanovený termín nebo čas, zavolejte, prosím, na tel.: 571636161 nebo 777820251 a dohodneme individuálně termín jiný.


Uzavření mateřské školy Choryně

Z důvodu zamezení šíření virového onemocnění se rozhodnutím zřizovatele od úterý 17.3.2020 uzavírá mateřská škola do odvolání.

Uzavření MŠ

Stravování pro důchodce zůstává zachováno – obědy se budou vydávat do jednorázových obalů bez vstupu do provozovny, stravování pro jiné strávníky se ruší.

doporuceni-nrl-fcm-szu-pro-prodej-nebalenych-potravin-a.pdf


Úkoly pro domácí přípravu během uzavření školy naleznete v záložce Úkoly v Novinkách.


Oznámení o přerušení provozu ZŠ od 11.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s účinností od 11.3.2020 do odvolání  osobní přítomnost žáků a studentů ZŠ, SŠ, VOŠ a studentů VŠ na vzdělávání ve školách. Plné znění mimořádného opatření: mo_mzcr_preruseni_vyuky

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) – tiskopis vystavuje školy v případě  uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Domácí příprava během uzavření školy bude zveřejňována na webových stránkách školy.


Informace KHS Zlín

KHS ZK – leták COVID

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění


Informace ke sběru starého papíru

Vzhledem k současným nízkým výkupním cenám papíru pozastavujeme ve škole příjem kartonů a prosíme, abyste nosili pouze svázané noviny a časopisy (ne v kartonových krabicích). Děkujeme za pochopení!