Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Choryně

  Vítejte na stránkách naší školy. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o choryňské škole a školce, informace o školní jídelně a školní družině. Budeme zde v patřičných rubrikách uvádět plánované akce  nebo co se ve škole událo.


 logo

Setkání s olympioniky v naší škole

Naše škola se zapojila do projektu Sazka Olympijský víceboj a byla vylosována za Zlínský kraj, v březnu se můžeme těšit na trénink s olympioniky!

 

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento projekt je určený všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

Pro každou školu jsou připraveny dva programy, do kterých mohou své žáky zapojit:

  • Olympijský diplom, který dětem ukáže jejich silné sportovní stránky a na základě analýzy jejich fyzických předpokladů jim doporučuje vhodné sporty, kterým se mohou do budoucna věnovat.
  • Olympijský odznak – OVOV, kde se ti nejnadanější mladí sportovci mohou probojovat přes školní, okresní a krajská kola až do republikového finále, kde se mohou utkat se svými vrstevníky, potkat olympioniky a zažijí neopakovatelnou atmosféru velké sportovní akce.

Každá z aktivních škol může v průběhu školního roku 2016/2017 získat jednu z celkem 28 návštěv olympioniků a legend z Českého klubu olympioniků. Během nich si děti vyzkouší nejrůznější tréninkové prvky, které sportovci využívají v rámci své přípravy například pro zvýšení fyzické kondice či lepší koordinaci. Do soutěže o trénink s olympionikem se mohou zapojit všechny školy, které budou mít k půlnoci 31. 1. 2017 splněno osm disciplín Olympijského diplomu nebo 10 disciplín Olympijského odznaku s minimálně s 50 % žáků (z celkového počtu žáků školy). Školy, jež splní dané podmínky, budou zařazeny do slosování, v jehož rámci jsou vylosovány z každého kraje dvě vítězné školy. Vyhlášení vítězných škol proběhlo 7. 2. 2017, samotná realizace tréninků proběhne: 14 tréninků únor–březen 2017, dalších 14 na podzim 2017.

Více informací o projektu naleznete zde

 


 inrhl0qz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlásilo v loňském školním roce pokusné ověřování s názvem Hodina pohybu navíc. Jeho smyslem je nabídnout žákům 1. až 3. ročníků pilotních základních škol (v rámci jejich pobytu ve školní družině) jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Pohybové aktivity povedou učitelé tělesné výchovy nebo trenéři  s minimální kvalifikací licence „B“, nebo „UEFA A“ ve fotbalu.

Na pomoc učitelům/trenérům připravil tým autorů z jednotlivých sportovních svazů  metodický materiál, který přináší náměty pro vedení hodin pohybových aktivit zaměřených na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základních pohybových dovedností v šesti sportech – fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, rugby a hokeji (zde zaměřeného na bruslení).

Cílem programu „Hodina pohybu navíc“ je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností, i když technicky nedokonalých. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat do sportovního oddílu.