Aktuality Mateřská škola

Školní rok 2018/2019

Zimní měsíce ve školce

V novém roce jsme si opět užili atletickou školičku v Domečku ve Val.Meziříčí a navštívili jsme divadlo v Kulturním zařízení ve Valašském Meziříčí s názvem  „Zimní příhody včelích medvídků“.

DSCN8695 DSCN8700

V týdnu od 18. února máme barevný týden a karneval – každý den se ve školce sejdeme oblečení v jednotných barvách: V pondělí jsme byli modrásci a povídali jsme si o všem, co je modré a zahráli jsme si hru na ledovou kru. V úterý jsme byli sladěni do červené a zahráli jsme si pohádku O červené karkulce. Ve středu jsme byli zelení a povídali si o ovoci a zelenině. A pátek jsme si užili nejvíce – ve školce nás čekal karneval!

em5ail.seznam.cz e1mail.seznam.cz email.seznam.cz em3ail.seznam.cz


Vánoční besídka v kulturním domě

 DSC_7670


Pečení perníčků

DSCN8555  DSCN8549


Divadelní představení

V pondělí 5.11. jsme byli se školkou na divadelním představení „Příhody Maxipsa Fíka“ a v pátek 9.11. nás navštívilo Divadlo Leonka s pohádkou „Anička a kouzelné zrcátko“.

fík DSCN8267 DSCN8293 DSCN8256


Podzim v MŠ

Na podzim nás mile potěšilo slunečné počasí, které jsme co nejvíce využívali k pobytu venku. Jezdili jsme na kolech, odrážedlech a koloběžkách, hráli si na školní zahradě nebo s balóny na školním hřišti. Chodili jsme po procházkách a učili nové kamarády chůzi po místních komunikacích. V září jsme prožili týden s Kampaní ZOOM, kdy jsme sbírali zelené stopy a snažili jsme se nepřijet do školky auty. Zajímavá byla beseda VZPoura úrazům, kdy jsme si vyslechli příběh pana Zbyňka, který nám vyprávěl, jak je důležité dbát na své zdraví. Poslední neděli v září jsme přivítali nové občánky obce Choryně. V řijnu jsme prožili odpoledne plné tvoření a besedy o broučcích při akci pro veřejnost „Uspávání broučků“. Naučili jsem se ukolébavky a broučky na zimu uspali.
Teď se začínáme pilně připravovat na „Rozsvěcení Vánočního stromu“ a „Vánoční besídku“. A samozřejmě se nejvíc těšíme na to až přijde Ježíšek.
 DSCN8085 DSCN8155 DSCN8166 DSCN8198
DSCN8105 DSCN8213

První dny ve školce

DSCN8078 DSCN8082 DSCN8084 DSCN8085

oznor

3. září 2018


Školní rok 2017/2018

Léto ve školce

Ani během prázdnin se ve školce nenudíme, a pokud počasí dovolí, chodíme na zahradu. Program máme zpestřen o pozorování stavební techniky, která nám upravuje prostranství okolo školy a plot:-)

DSCN8048


Poslední červnový den ve školce

V pátek jsme se ve školce rozloučili se školním rokem.

Všem přejeme krásné prázdniny!

DSCN8012 DSCN8028


Rozloučení s předškoláky – spaní ve školce

Ve středu 27.6. po skončení programu na zahradě jsme ve školce přenocovali s předškoláky. Večer jsme zahájili slavnostní večeří v restauraci, pokračovali jsme večerní procházkou po obci, diskotékou v pyžamech a nakonec jsme přespali ve spacácích.

DSCN7944 DSCN7940 DSCN7950 DSCN7958

Výlet do Podlesí

Se školkou jsme se 20. června vypravili na výlet do Podlesí, užili jsme si krásné počasí, krmili jsme lamy a „projeli“ se tramvají.

DSCN7802 DSCN7829 DSCN7832 DSCN7858 DSCN7860 DSCN7865 DSCN7861 DSCN7869


Návštěva u hasičů

V pátek 15.6.2018 jsme navštívili Hasiče ve Valašském Meziříčí a prohlédli jsme si jejich pracoviště a techniku a velký úspěch mělo „cvičné hašení“.

DSCN7768 DSCN7752 DSCN7761 DSCN7776


SPORTOVNÍ HRY                   

Ve čtvrtek 14.6.2018 jsme se zúčastnili závěrečných sportovních her projektu „Školky v pohybu“. Vzhledem k horší předpovědi počasí letos nebyly sportovní hry připraveny na travnatém hřišti, ale v tělocvičně a na chodbách SVČ Domeček. Děti překonávaly různé typy překážkových drah a za své výkony si odnesly sladkou odměnu a medaili.  Akce je spolufinancována z prostředků Zdravého města Valašské Meziříčí.

DSCN7723 DSCN7714 DSCN7705


Kácení máje

V sobotu 2.6. se v Choryni konalo tradiční kácení máje a v programu v kulturním domě vystupovaly děti z mateřské školy s tanečkem a žáci základní školy s hudební pohádkou „Budulínek“.

mšDSC_0368mš


Výlet na nádraží – parní vlak

V pátek 1.6. jsme se vypravili prohlédnout si parní vlak a další „mašinky“ na nádraží ve Valašském Meziříčí.

DSCN7664b DSCN7639b


Divadlo Leonka

Ve středu 23.5. nás ve školce navštívilo divadlo Leonka s veselou pohádkou, při které děti spolu s účinkujícími vystupují, zpívají a tancují.

DSCN7588b


Školka na dopravním hřišti

V pátek 11.5. jsme navštívili dopravní hřiště ve Val.Meziříčí, kde si děti mohly vyzkoušet jízdu na kolech a šlapacích vozítkách podle dopravních předpisů, naučili se několik dopravních značek a také dávat přednost na přechodu pro chodce.

DSCN7477b DSCN7509b DSCN7501b DSCN7499b


POZVÁNKA

ZŠ a MŠ Choryně Vás zve na přednášku „Máme doma předškoláka – grafomotorika“ s lektorkou Mgr. Alenou Vlkovou (speciální pedagožka a muzikoterapeutka z Pedagogicko – psychologické poradny Hodonín)

Termín: středa 30. 5. 2018 od 15:30 hodin ve třídě ZŠ Choryně

O Vaše děti bude během přednášky postaráno v MŠ Choryně.


Přerušení provozu MŠ během letních prázdnin

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy, podle § 3 odst.2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přerušení provozu MŠ od 23.7.2018 do 31.8.2018

Provoz MŠ během letních prázdnin bude zajištěn v době od 2.7. do 20.7.2018.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v měsíci červenci se bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu dnů v měsíci. Úplata za červenec 2018 je stanovena na částku 280,- Kč.

Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce. Z tohoto důvodu mohou docházet do MŠ v červenci i děti, které nebyly původně přihlášeny.


Vystoupení pro maminky v KD

V neděli 13.5.2018 se v kulturním domě konala oslava Dne matek, na které vystupovali žáci ze ZŠ a děti z MŠ. Pro maminky a babičky připravili taneční vystoupení a hudební Májovou pohádku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

POZVÁNKA

na přednášku „Máme doma předškoláka aneb jak připravit dítě do školy + logopedie“ s lektorkou Mgr. Šárkou Muchovou

Termín:   středa 16. 5. 2018  od 15:30 hod.

Pozvánka


Ředitelka školy uděluje na pondělí 7. 5. 2018 z organizačních důvodů ředitelské volno. Mateřská škola i základní škola bude uzavřena, stravování nebude v tento den zajištěno.


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ – oznámení rozhodnutí

 


 

skenování0001

Z Á P I S dětí pro školní rok 2018 / 2019 se koná v MATEŘSKÉ ŠKOLE CHORYNĚ ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 8.00 do 15.30 hodin.

Předpokládaný počet volných míst: 6

Přihlášku k zápisu si můžete vyzvednout v MŠ nebo vytisknout.

K zápisu je nutné donést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce pro ověření údajů, potvrzení od dětského lékaře (do MŠ může být přijato pouze dítě pravidelně očkované).

Seznam přijatých dětí (pod číselným kódem) bude zveřejněn na budově MŠ a na stránkách školy.

Mgr. Blanka Palátová, ředitelka školy

Kritéria pro přijetí do MŠ na rok 2018/19

Přihláška do MŠ


Velikonoční tvoření

DSCN7304

 


Karneval 16.2.2018

Na závěr barevného týdne, ve kterém jsme chodili každý den do školky oblečení v jiné barvě, nastal pátek a s ním KARNEVAL! Děti přišly do školky v krásných maskách a užily si dopoledne plné her a tancování a také se přišly v maskách podívat za školáky.

DSCN7155 DSCN7150 DSCN7146 DSCN7154 DSCN7138


Hrajeme si venku

Sněhová nadílka nám udělala radost 🙂

DSCN7043 DSCN7045


Školky v pohybu – projekt pro děti z mateřských školek

 I v letošním roce se naše školka zapojila do projektu Školky v pohybu, tělocvičnu navštěvujeme  dvakrát v měsíci.
Projekt vznikl v roce 2013 ve spolupráci oddílu atletiky TJ Valašské Meziříčí a Střediska Volného Času Domeček Valašské Meziříčí a je zaměřen na pohybové aktivity dětí z MŠ, na rozvoj nejen fyzické stránky, ale také na rozvoj vnímání a komunikačních dovedností pod vedením kvalifikovaných trenérů.
Veškeré pohybové aktivity probíhají hravou formou a děti se na ně vždy těší.
DSCN7029 DSCN7019

Přerušení provozu MŠ

Ředitelka školy podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přerušení provozu MŠ po dobu od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018.

Provoz MŠ bude opět zahájen v úterý 2. 1. 2018.

Mgr. Blanka Palátová, ředitelka školy


Vystoupení na vánoční besídce v kulturním domě

Vystoupení u vánočního stromu

DSC_2367


 Co se událo na podzim ve školce…

Od října jsme se jako každoročně zapojili do projektu „Školky v pohybu“ a pod vedením profesionálních trenérek atletiky zlepšujeme své pohybové dovednosti.

DSCN6720

S dětmi jsme navštívili dvě divadelní představení v KZ ve Valašském Meziříčí „Terezka a kouzelné autíčko“ a hudební pohádku „Pec nám spadla“. Do školky MŠ k nám zavítalo divadlo Leonka s představením o geometrických tvarech.

Kino navštěvujeme jednou měsíčně. Čeká na nás vždy pásmo pohádek.

A dál? Vzděláváme se hravou formou, pozorujeme přírodu, rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání, rytmizaci, hrubou a jemnou motoriku, pozornost a paměť a k tomu se pečlivě připravujeme na vystoupení pro Mikuláše, které nás čeká 2. 12. před KD v Choryni, dále na Vánoční koncert 14. 12. a na koncert 27. 12. v kostele v Choryni.


Kampaň ZOOM

Kampaň ZOOM – Děti v pohybu – vyhodnocení

V září jsme v rámci kampaně ZOOM prožili týden zaměřený na dopravní výchovu a ekologii a sbírali jsme zelené stopičky. Do kampaně se letos zapojilo rekordních více než 205 tis. dětí z 10 zemí Evropy, které společně nasbírali neuvěřitelných 2.325.161 zelených stop!!!  Letos se v ČR do kampaně podařilo zapojit 1.398 dětí na 13 školách. Děti společně nasbíraly krásných 9.805 zelených stopiček. Celkový průměr za ČR tak činí povedených 7 zelených stop na žáka!!   Vzhledem k našim možnostem jsme se rozhodli odměnit všechny školy, které překročili onu průměrnou hranici 7 stopiček na žáka. Jsou to následující

  • Základní škola a mateřská škola Lukavice
  • ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408
  • Základní škola a Mateřská škola Hořepník
  • ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, okres Rokycany
  • ZŠ a MŠ Choryně
  • ZŠ a MŠ Meziboří
  • ZŠ a SŠ Jana Palacha, Most

 


Kampaň ZOOM 

Děti v pohybu 18.-24.9.2017

0463ebf0-290b-4f2d-a949-9f0efc2e892e_176_160

Stejně jako v minulém roce se zapojujeme do Kampaně ZOOM – Děti v pohybu. Děti budou sbírat zelené stopy za cestu do školky a ze školky uskutečněnou pěšky, na kole, odrážedle, koloběžce, autobusem. Více informací zde:   Kampaň ZOOM


První den ve školce 

DSCN6393  DSCN6389