Aktuality Školní jídelna

Účtované stravné v případě neodhlášení stravy

 

 

Zvýšení ceny stravného od 1.1.2018

Strávníci dle věku 3-6-let  7 – 10 let 7 – 10 let 11 – 14 let
přesnídávka   7,-   7,-
oběd 22,- 25,- 25,- 27,-
odpolední svačina  7,-   7,-
Pitný režim  3,-   3,-
celkem 39,- 42,- 25,- 27,-

 

Stravování v MŠ

IMG_6055

Rozsah stravování se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy, a to buď:  ranní přesnídávka + oběd + svačina + pitný režim (celodenní strava) nebo: ranní přesnídávka + oběd + pitný režim (polodenní strava). Změna ve stravování dítěte v průběhu měsíce není možná (nelze kombinovat).

Odhlášení stravy

Na základě vyhlášky č. 463/2011 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit stravování od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole (První den absence je možno oběd vyzvednout do jídlonosiče, následující dny už toto možné není).

Stravování je nutné odhlásit alespoň den předem (do 14,00 hodin). Výjimkou je pondělí, kdy lze stravování odhlásit nejpozději do 7,00 hodin.

Odhlášku můžete učinit: zápisem na nástěnce MŠ, osobně, telefonicky (tel.č. 571 636 120).

Placení je možné složenkou, převodem z účtu nebo také zadáním souhlasu k inkasu z účtu.

Pokud je dítě přihlášeno k celodennímu stravování a výjimečně odchází z MŠ po obědě, dostane odpolední svačinku (pokud je to technicky možné) s sebou, nebo je možno si tuto svačinku vyzvednout od 14: 00 do 14:30 hodin.

 

Ceny stravného do 31.12.2017

Strávníci dle věku 3-6-let  7 – 10 let 7 – 10 let 11 – 14 let
přesnídávka   6,-   6,-
oběd 19,- 22,- 22,- 24,-
odpolední svačina  7,-   7,-
Pitný režim  3,-   3,-
celkem 35,- 38,- 22,- 24,-