Identifikační údaje

Identifikační údaje

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace

Adresa školy: Choryně 116, 75642 Choryně

Datová schránka:  umtmb8v

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Choryně

Adresa zřizovatele: Choryně 200, 75642 Choryně, IČO: 00303844

Zřizovací listina: ze dne 15.11.2005, schválena zastupitelstvem obce Choryně usnesením č. XXVII/2005

Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: .č.j. 3 549/2007-21 ze dne 15.3.2007 s účinností od 1. 9. 2007

Ředitel: Mgr. Blanka Palátová

Účet: 1771663309 / 0800

Identifikace školy: Identifikátor právnické osoby: 600 149 871

IČO: 709 39 756

Mateřská škola IZO 107 633 787

Základní škola IZO 102 768 102

Číslo telefonu: základní škola/ ředitelka: 571 636 161, Mateřská škola a školní jídelna: 571 636 120

E-mail: zschoryne@tiscali.cz

WWW: http://www.zschoryne.cz

Vymezení předmětu činnosti: Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.