Informace Školní družina

Úplata za školní družinu

Pro školní rok 2018/2019 byla stanovena měsíční úplata za školní družinu ve výši 150Kč na žáka měsíčně.

Úplata se hradí v měsíci září na 1. pololetí ve výši 750 Kč a v průběhu ledna na 2.pololetí ve výši 750 Kč. Pokud je dítě v průběhu školního roku odhlášeno, platba za měsíce, kdy ŠD nenavštěvovalo, se vrací.

Přihlášku si můžete vyzvednout u vychovatelky ŠD.

Platba je možná převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti.