Informace Školní družina

Provozní doba ŠD: 6:30-8:00 a 12:00-16:30 hod

Úplata za školní družinu:

Pro školní rok 2019/2020 byla stanovena měsíční úplata za školní družinu ve výši 150,- Kč na žáka měsíčně. Úplata se hradí na 1. pololetí ve výši 750 Kč (splatnost do 15.9.2019) a na 2.pololetí ve výši 750 Kč (splatnost do 15.2.2020). Pokud je žák v průběhu školního roku odhlášen, platba za měsíce, kdy ŠD nenavštěvoval, se vrací. Platba je možná převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti. Číslo účtu pro platbu družinovného je: 1771663309/0800, variabilní symbol 201920, do poznámky uveďte jméno žáka.

Přihlášku do ŠD si můžete vyzvednout u vychovatelky ŠD, na přihlášce vyplňujete i rozsah docházky. 

Při nepřítomnosti je třeba žáka omluvit zápisem do Deníku ŠD.