Současnost

Základní škola a Mateřská škola Choryně se nachází v malé obci s cca 740 obyvateli. Samostatným právním subjektem je od roku 2002.  Škola je malotřídní – ve dvou třídách ZŠ se vzdělávají žáci 1. -5. ročníku.  V objektu je rovněž mateřská škola, školní jídelna a od roku 2005 také školní družina.

Základní škola má kapacitu 32 žáků (v současnosti navštěvuje ZŠ 20 žáků), mateřská škola má kapacitu 28 (v současnosti probíhá řízení o navýšení kapacity MŠ na 33 dětí) a kapacita MŠ je již několik let plně využitá. Školní družina má kapacitu 25 žáků (nyní ji navštěvuje 19 žáků). ZŠ má k dispozici 3 učebny, MŠ 2 učebny, děti a žáci mají společně k dispozici jídelnu, tělocvičnu, víceúčelové hřiště a zahradu.

Základní školy poskytuje vzdělávání podle vzdělávacího program s názvem „ŠKOLA HROU – S PŘÍRODOU“, mateřská škola vzdělává děti podle ŠVP s názvem „SE SLUNÍČKEM DO PŘÍRODY“. Oba vzdělávací programy kladou důraz na ekologickou výchovu.

Děti a žáci mají možnost věnovat se i mimoškolním aktivitám:  hře na flétnu, florbalu, sportovním hrám, realizovat se v kroužku Šikulka nebo Choryňský novinář a rovněž mohou navštěvovat hodinu náboženství. Do MŠ pravidelně dochází logopedická asistentka.

Škola spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody a společně vybudovali na školní zahradě tzv. „Zahradu poznání“ s hmatovou stezkou, bylinkovou spirálou, jezírkem a učebnou v přírodě. Škola je také zapojena do výzvy Státního fondu životního prostředí ČR na rozvoj přírodních zahrad a v průběhu prázdnin 2019 došlo k úpravě zahrady a vybavení novými edukačními a herními prvky v souladu s podaným projektem „Výlet pana Otakárka“.  Velkých změn doznalo okolí školy už v roce 2018 – škola má nové parkoviště a oplocení ze strany od hlavní silnice, nově vysazenou zeleň a mobiliář.  V roce 2019 se v úpravách pokračovalo – došlo k zateplení fasády a nátěru střechy.

  DSCN7045  IMG_6038 IMG_0440 IMG_4371 IMG_5755

 IMG_6072 IMG_6060 IMG_6034 IMG_5591 IMG_5498 IMG_5760 IMG_5758 IMG_5757  IMG_3090