Ochrana osobních údajů

Vážení rodiče,

dne 25. května 2018  vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, které podstatným způsobem mění zacházení s osobními údaji a jejich zpracováním ve všech zemích EU. Změny se týkají důslednější ochrany osobních údajů všech jejich nositelů a všichni správci osobních údajů (tj. i naše škola) bude muset přijmout opatření ke zvýšení zabezpečení proti jejich zneužití při zpracování (tj. při  skladování či přechovávání osobních údajů).

Směrnice k ochraně osobních údajů

Zpracování některých osobních údajů je nám uloženo ze zákona (u nás je to především dáno zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. školským zákonem), ale pro zpracování os.údajů nad rámec zákona si musí správce (tj. škola)  od rodičů dítěte/žáka vyžádat

souhlas se zpracováním osobních údajů   (ke stažení)

a podat informace k udělování a odvolávání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro naši školu.

Souhlasy obdržíte na začátku školního roku v písemné podobě.

 

Mgr. Blanka Palátová

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši školu:

  • Jméno a příjmení: Ing. Monika Maňáková
  • Telefon pověřence: +420 736 278 378
  • E-mail pověřence: manakova.gdpr@gmail.com