plán ZŠ – červen 2018

 Plán na měsíc červen 2018 – ZŠ

2.6. Kácení máje- od 15:00 hod – Kulturní dům Choryně

5.6. školní fotografování

7.6. ŠD – výlet do Laser Arény v Novém Jičíně

14.6. třídní schůzky (14:00-16:30 hod)

18.6. program v Muzeu Val.Meziříčí  „O medvědech s Václavem Chaloupkem“, vybíráme 52,- Kč, sraz ve škole v 8:00 hod, návrat na 4. vyuč. hodinu.

22.6. pedagogická rada – ukončení klasifikace za II. pololetí

23.6. „Holešovská regata“ (vybraní žáci)

27.6. rozloučení se školou a školkou od 15 hod na zahradě školy (pro veřejnost)

28.6. návštěva u hasičů ve Val.Meziříčí, sraz v 7:15 hod, vybíráme 22,- Kč + odevzdávání učebnic (můžete donést den předem)

29.6. slavnostní ukončení školního roku (vysvědčení, vyhodnocení sběru)

 

Objednávka sešitů pro příští školní rok – prosíme o úhradu do 22.6.2018.


 

Plán na měsíc květen 2018 – ZŠ

1.5. státní svátek – volno

7.5. ředitelské volno

8.5. státní svátek – volno

13.5. Den matek – kulturní dům Choryně, začátek v 14:00 hod, sraz žáků v 13:45 hod v KD

14.5.  sluchové vyšetření – pro přihlášené  – v 8:30 hod

16.5.  přednáška pro rodiče na téma Logopedie (přeloženo z dubna), lektorka Mgr. Šárka Muchová, začátek v 15:30 hod ve třídě ZŠ

17.5. „Den koktejlů“ v ŠD

21.5. divadelní představení v anglickém jazyce v KZ Val.Meziříčí, sraz v 7:15 hod v ZŠ, vybíráme 82,- Kč

23.5.  Divadlo Leonka v MŠ (pro 1. a 2.ročník), vybíráme 40,- Kč

25.5. POZOR! OPRAVA TERMÍNU NA 24.5. dopravní hřiště Val.Meziříčí, s sebou přilbu, vhodné oblečení, svačinu, pití, sraz v 7:15 hod, vybíráme 22,- Kč

25.5. Školní výlet do Zlína

28.5. přeloženo na 30.5.2018 – přednáška pro rodiče na téma „Grafomotorika“, začátek v 15:30 hod ve třídě ZŠ, lektorka Mgr. Alena Vlková, začátek v 15:30 hod ve třídě ZŠ

29.5. odvoz sběru starého papíru

 

 TG1PBFG2

Plánujeme:

Návštěvu u hasičů ve Val.Meziříčí.

2.6. vystoupení na Kácení máje v Choryni

5.6. fotografování dětí (třídní foto) 


Plán na měsíc duben 2018 – ZŠ

2.4. Velikonoční pondělí

5.4. zápis do ZŠ (12:30 – 16:00 hod)

6.4. Pythagoriáda – matematická soutěž (3.-4. ročník)

6.4. projekt „Ukliďme Česko“ – úklidová akce v ŠD

9.4. plavecký kurs – další termíny v dubnu: 16.4., 17.4., 23.4., 24.4., 30.4. (v úterky odjezd už v 7:50!)

10.4. dopravní hřiště a Muzeum (program „Ptáci a krajina“)- sraz v 7:15 hod v ZŠ, s sebou přilbu, svačinu, pití, vybíráme 62,- Kč

13.4. „Zdravá pětka“ – výukový program ke Dni zdraví

17.4. přednáška pro rodiče v ZŠ od 15:30 hod na téma „Máme doma předškoláka + logopedie“ – lektorka Mgr. Š. Muchová  Z důvodu nemocnosti přesunuto!

19.4. „Street hockey“ – finále florbalového turnaje v Ostravě (vybraní žáci)

19.4. turnaj v kartách v ŠD

25.4. DEN ZEMĚ – odpolední akce pro veřejnost

 

 


Plán na měsíc březen 2018 – ZŠ

5.3. začíná plavecký kurs

8.3. turnaj v mikádu – ŠD

9.3. divadlo „Dobrodružství hastrmana“, 1.-4. ročník,  v KZ Val.Meziříčí, sraz ve škole v 7:15 hod, vybíráme 82,-

14.3. přírodovědná soutěž „Jaloveček“ ve Vsetíně – vybraní žáci

16.3. „Matematický klokan“ (2.-5. ročník)

16.3. „Noc s Andersenem“ – SOVÍ NOC – spaní ve škole

22.3. „Den vody“ – školní projektový den

28.3. recitační soutěž – školní kolo

29.-30.3. Velikonoční prázdniny

 


Plán na měsíc únor 2018 – ZŠ

1.2., 8.2., 15.2. „Škola bruslení“ (ŠD- pro přihlášené)

2.2. pololetní prázdniny

3.2. karneval v KD Choryně – pořádá Obec Choryně (od 14 hod)

8.2. divadlo „Na kouzelném paloučku“ v KZ Val.Meziříčí (1.a 2.ročník), sraz v 7:15 hod v ZŠ, vybíráme 72 Kč

9.2. Projekt „Planeta Země 3000 – Brazílie“ v KZ Val.Meziříčí (3.a 4.ročník), sraz v 7:15 hod, vybíráme 82 Kč

13.2. „palačinkový den“ – projektový den

15.2. preventivní program „Hasík“ – od 10 hod v ZŠ

16.2. „Běh parkem v Brankách“ – pro zájemce od 15 hod

Přeloženo na neurčito – podle počasí.

19.-23.2. jarní prázdniny (pro přihlášené lyžařský kurs v Jeseníkách)

27.2. projekt „Veselé zoubky“ – v ZŠ pro 1.a 2.ročník

28.2. projekt „První pomoc“ – v ZŠ  pro 1.-4.ročník

Přeloženo na 7.3.2018.

Připravujeme: florbalový turnaj – školní kolo.

skis-494024_960_720


Plán na měsíc leden 2018 – ZŠ

2.1.2018 vánoční prázdniny

8.1. turnaj v kuličkách – ŠD

11.1. vyhlášení vítězů literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ od 13 hod v Měst.knihovně ve Valaš. Meziříčí

12.1. třídní schůzky od 14 do 16:30 hod

22.1. pingpongová show

24.1. Hvězdárna Valaš. Meziříčí – vybíráme 50 Kč

31.1. pololetní vysvědčení

2.2. pololetní prázdniny

Ve čtvrtky pokračuje škola bruslení.


 Důležité informace – prosinec 2017

2.12. Setkání u vánočního stromu – začátek v 15:30 (krátké vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ).

7.,14.,21.12. „Škola bruslení“ – v době družiny – pro přihlášené – odjezd autobusem v 12:10 hod s vychovatelkou, bruslení v době od 13  do 14 hod na zimním stadionu ve Val. Meziříčí pod vedením trenérů. Částka k úhradě 850,- Kč/10 hodin.  S sebou: brusle, přilba (lyžařská) – označená vepředu jménem žáka (trenér děti nezná), chrániče na kolena a lokty, rukavice, čepice, pití, vhodné oblečení (aby nevadilo případné poškození při klouzání po ledu).

11.12. divadelní představení v angličtině (50% mluveného slova je anglicky) „Kocour v botách“ v KZ Val.Meziříčí, vybíráme 80 Kč, sraz v 7:15 hod v ZŠ (1.-4.ročník).

13.12. návštěva domova pro seniory

14.12. Vánoční besídka a adventní koncert (J.Zonyga, G.Ciatti a T. Löbl) v KD Choryně od 17 hod.

19.12. kino V.M. „Hurvínek a kouzelné muzeum“, vybíráme 70,- Kč (1.-4.roč.)

20.12. projekt „Hasík“ – hasiči v ZŠ (10-11:45 hod)

22.12. Vánoční strom pro zvířátka

27.12. Vánoční koncert v kostele v Choryni (krátké vystoupení žáků)

23.12.2017-2.1.2018 Vánoční prázdniny

Vyučování začne ve středu 3.1.2018


Důležité informace – listopad 2017

8.11. Lektorský program „Žijí s námi“ v Muzeu Val. Meziříčí (vybíráme 50,- Kč).

10.11. Odvoz sběru starého papíru

13.11. „Den laskavosti“, pečení martinských rohlíčků (v ŠD)

15.11. Přírodovědná soutěž v Muzeu Val. Meziříčí „Víš, s kým bydlíš?“ (Mladí ochránci přírody  a zájemci) – v odpoledních hodinách.

16.11  Slabikářová slavnost (pro 1. ročník a jejich rodiče) od 14:30 hod.

17.11. Státní svátek

22.11. Divadlo Leonka ve škole (1. a 2. ročník), vybíráme 40,- Kč.

22.11. Okresní přebor v šachu Vsetín – vybraní žáci

23.11. Třídní schůzky

30.11. Turnaj v šipkách (ŠD)

 

Připravujeme:

  • okresní kolo florbal.turnaje (hoši) ve Val.Meziříčí,
  • přírodovědná soutěž Jaloveček,
  • 2.12. setkání u vánočního stromu u KD,
  • 14.12. vánoční besídka a koncert v KD.

 


 Důležité informace – ŘÍJEN 2017

3.10. Dopravní hřiště Val. Meziříčí (1.-4. ročník) – s sebou: přilbu na kolo, svačinu, pití. Sraz ve škole v 7:15 hod, návrat do školy na 3. vyučovací hodinu. Vybíráme 20,- Kč.

5.10. hudební pořad v KZ Val.Meziříčí „Pískomil se vrací“ (3. a  4. ročník). Sraz ve škole v 7:15 hod. Vybíráme 70,- Kč.

6.10. Plenární schůze pro rodiče v 16 hod (ve II.třídě)

12.10. turnaj v pexesu v ŠD

24.10. beseda v knihovně Val.Meziříčí (1.-4.ročník). Sraz ve škole v 7:15 hod.  Vybíráme 20,- Kč.

25.10. Den stromů – školní projekt – od 15 hod pro veřejnost (ukázka sokolnictví, sázení stromů a keřů, výroba ptačích budek, výtvarný workshop, občerstvení).

26.-27.10. podzimní prázdniny

28.10. státní svátek

31.10 Halloweenské odpoledne – v ŠD

 


Důležité informace – ZÁŘÍ 2017

4.9. zahájení školního roku 2017/18

13.9. přespolní běh – školní družina

15.9. „Jablečný den“ – celodenní školní projekt

18.-22.9.  kampaň ZOOM – dopravní výchova ve spolupráci s BESIP – ve škole

22.9. „Ukliďme Česko“ – ekologická akce – školní družina

28.9. Státní svátek (Den české státnosti)

29.9. ředitelské volno!

 

Další aktivity v září:

Fotografování prvňáčků – podle zájmu rodičů,

zahájení celoroční sběrové soutěže,

dopravní hřiště ve  VM


Zanechat příspěvek