Přerušení povozu MŠ – letní prázdniny

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy, podle § 3 odst.2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o přerušení provozu MŠ od 1. 7. do 7. 7.2019 a od 22. 7. do 31. 8. 2019.

Provoz MŠ během letních prázdnin bude zajištěn v době od 8. 7. do 19. 7. 2019.

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v měsíci červenci se bude krátit v poměru odpovídajícímu počtu dnů přerušení provozu vůči celkovému počtu dnů v měsíci. Úplata za červenec 2019 je stanovena na částku 180,- Kč.

Povinnost hradit tuto úplatu má zákonný zástupce i v případě, že dítě do MŠ nebude v tuto dobu docházet. Je to stejné jako kterýkoli jiný měsíc ve školním roce.

 

Zanechat příspěvek