Projekty

Školní rok 2017/18


 

Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně

Naše škola se zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Realizace projektu probíhá od 1.9.2016  do 31.8.2018.

Cílem výzev bylo podpořit ZŠ a MŠ formou finanční podpory osobnostně profesního rozvoje pedagogů (prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností), lépe zvládnout průběh společného vzdělávání dětí a žáků (např. možností personálního posílení o školní asistenty), usnadnění přechodu z mateřské do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (např. klub zábavné logiky a deskových her).

 

Projekt „Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně“

 


mrkvička0001

mrkev0001

 


 

inrhl0qz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v roce 2015/16 pokusné ověřování s názvem Hodina pohybu navíc. Jeho smyslem je nabídnout žákům 1. až 3. ročníků pilotních základních škol (v rámci jejich pobytu ve školní družině) jednu hodinu pohybových aktivit týdně. Pohybové aktivity povedou učitelé tělesné výchovy nebo trenéři s minimální kvalifikací licence „B“, nebo „UEFA A“ ve fotbalu.

Na pomoc učitelům/trenérům připravil tým autorů z jednotlivých sportovních svazů metodický materiál, který přináší náměty pro vedení hodin pohybových aktivit zaměřených na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základních pohybových dovedností v šesti sportech – fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, rugby a hokeji (zde zaměřeného na bruslení).

Cílem programu „Hodina pohybu navíc“ je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností, i když technicky nedokonalých. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky, případně žáky nasměrovat do sportovního oddílu.


 

logo

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento projekt je určený všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.


 

logo

72 hodin jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají v říjnu. Kdykoli během 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí.


Adopce na dálku – ve spolupráci s Centrem Narovinu

images-narovinubaner-adopce


Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

recyklohrani


Zelený strom

4-ekologicka-akce

Ekologická akce „Zelený strom“ je projekt firmy ORC recycling s.r.o. Projekt vznikl v roce 2004. Každoročně jsou rozdány ceny v podobě financí, které školy využily na vybavení učeben, nákup softwaru,výlety apod. Soutěž probíhá během celého školního roku.


Život dětem

Koncem loňského roku jsme se zapojili do charitativního projektu Život dětem, odkaz zde: Sbírka Život dětem


Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.


 OPD_Banner_2016_480x300

http://www.obedyprodeti.cz/

 


Ukončené projekty:

Výzva 56 OPVK – Jazyky v ZŠ Choryně

Škola byla úspěšná se svou žádostí do Výzvy 56 OPVK.
Realizuje tyto šablony
1/ Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2/ Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

3/ Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Letak OP VK plakat A3 02.indd


 

Projekt 72 hodin – Den stromů

Image


Projekt Logopedie na dotek v MŠ Choryně

Logopedická stěna na zahradě MŠ  je rozšířena o další panel (pexeso a pohádkové kulisy)

DSCN2836DSCN2839