Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení rozhodnutí

 Rozhodnutí o přijetí do MŠ – oznámení rozhodnutí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 a § 183  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhovět/nevyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

 

uchazeč/ č.j.                výsledek řízení

 

ZŠ 31/2019                 přijat

ZŠ 32/2019                 přijat

ZŠ 33/2019                 přijat

ZŠ 35/2019                 přijat

ZŠ 36/2019                 přijat

ZŠ 37/2019                 přijat

ZŠ 38/2019                 přijat

ZŠ 39/2019                 přijat

ZŠ 40/2019                 přijat

 

Mgr. Blanka Palátová, ředitelka školy

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zanechat příspěvek