Úplata za MŠ a ŠD 2020/21

Provozní doba MŠ: 6:30 -16:30 hod

Úplata za MŠ:

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je stanovena ve výši 400,- Kč. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a dětí s odkladem povinné školní docházky se poskytuje bezúplatně. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne v měsíci. Náklady za umístění dítěte v MŠ si může zákonný zástupce dítěte uplatnit ve svém ročním zúčtování daně.

Číslo účtu pro platbu je: 1771663309/0800, variabilní symbol  dostane dítě při nástupu do MŠ.


Provozní doba ŠD: 6:30-8:00 a 12:00-16:30 hod

Úplata za školní družinu:

Pro školní rok 2020/2021 byla stanovena měsíční úplata za školní družinu ve výši 150,- Kč na žáka měsíčně. Úplata se hradí na 1. pololetí ve výši 750 Kč (splatnost do 15.9.2020) a na 2.pololetí ve výši 750 Kč (splatnost do 15.2.2021). Pokud je žák v průběhu školního roku odhlášen, platba za měsíce, kdy ŠD nenavštěvoval, se vrací. Platba je možná převodem z účtu, složenkou nebo v hotovosti. Číslo účtu pro platbu družinovného je: 1771663309/0800, variabilní symbol 202021, do poznámky uveďte jméno žáka.

Přihlášku do ŠD si můžete vyzvednout u vychovatelky ŠD, na přihlášce vyplňujete i rozsah docházky. 

Při nepřítomnosti je třeba žáka omluvit zápisem do Deníku ŠD.

Zanechat příspěvek