Zájmové útvary

Kroužky – školní rok 2018/19

po: flétna – vede Bc. Jana Vašutová (1x za 14 dní), čas 13:25 – 14:10 hod,

út: sportovní kroužek „Sportuj ve škole“ – vede Mgr. Blanka Palátová, čas 13:25 -14:10 hod,

út: náboženství – vede Mgr. Pavel Jombík, čas 14:15 -15:00 hod,

pá: florbal – vede Marcel Palát,   od 14 hod,

pá: dramatická a mediální tvorba– vede Tadeusz Misiaszek, od 15 hod

 

Dítě se přihlašuje nejméně na jedno pololetí školního roku.