Zájmové útvary

Kroužky – školní rok 2020/2021

po: Počítačový kroužek – vede Jiří Zedník, čas 13:30-14:30 hod,

út: Hudební kroužek – vede Bc. Jana Vašutová, čas 13:15-14:15 (po skupinách, 1x za 14 dní)

út: Náboženství – vede Mgr. Pavel Jombík, čas 14:00 -15:00 hod,

st: Sportovky – vede Jiří Zedník, čas 13:30 – 14:30 hod,

st: Chovatelský kroužek – vede Mgr. Stanislav Chumchal, čas 15:00 – 16:00 hod,

čt: Florbal – vede Jiří Zedník, čas 13:30 – 14:30 hod,

pá: Výtvarný kroužek – vede Mgr. Martina Martinková, čas 13:30 -14:15 hod.

Dítě se přihlašuje nejméně na jedno pololetí školního roku.