Zájmové útvary

Kroužky – školní rok 2019/2020

út: Náboženství – vede Mgr. Pavel Jombík, čas 14:15 -15:00 hod,

st: Šikulka – vede Mgr. Ivana Randýsková, čas 13:30 – 14:30 hod (1 x za 14 dnů)

st: Flétna – vede Bc. Jana Vašutová, čas 13:15 – 14:00 hod (1 x za 14 dnů)

čt: Choryňský novinář – vede Mgr. Ivana Randýsková, čas 13:15 – 14:00 hod

čt: Sportovní kroužek „Sportuj ve škole“ – vede Veronika Jakešová, čas 14:00 -15:00 hod

pá: Florbal – vede Marcel Palát, čas 14:00 -15:00 hod

Dítě se přihlašuje nejméně na jedno pololetí školního roku.