Zaměstnanci

  Školní rok 2017/2018

Ředitelka, výchovný poradce a metodik prevence: Mgr. Blanka Palátová    

Třídní učitelé ZŠ:

Mgr. Martina Martinková (I. tř.), Mgr. Blanka Palátová (II. tř.)                       

Netřídní učitelé ZŠ:

 – předměty Aj, Tv, I, Hv:      Bc. Kateřina Maňasová

– předměty Prv, Př, Vl, Pč:    Mgr. Petra Marková

Vychovatelka ŠD: Veronika Jakešová 

Učitelky MŠ: Alexandra Gromusová, Jana Vašutová                      

                                    

Účetní: Bc. Ludmila Oravová        

Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Pavlínová

Kuchařky: Eva Máchová, Eva Hrabovská

Úklid v MŠ: Eva Hrabovská     

Úklid v ZŠ: Hedvika Máchová                      

Správce hřiště: Rudolf Blažek     


Metodik prevence
Mgr.
Blanka Palátová, kontakt:
tel. 571636161 mobil: 777820251
e-mail:
zschoryne@tiscali.cz

Hlavní úkoly metodika prevence:

  • tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
  • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
  • koordinace aktivit zaměřených na je prevenci rasismu, xenofobie a dalších jevů, které v souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti