Zápis do MŠ

I. fáze – vydávání žádostí

žádosti jsou od 6. dubna 2021 ke stažení na webových stránkách školy: http://zschoryne.cz/ke-stazeni-ms/

Zákonní zástupci si také mohou tištěné žádosti od 6. dubna 2021 vyzvednout v mateřské škole (v místnosti pro výdej jídlonosičů).

II. fáze – ZÁPIS (sběr vyplněných žádostí)

proběhne od 3. května do 14. května 2021 (od 8 hod do 16.30 hod). Možnosti odevzdání žádosti: do datové schránky ZŠ a MŠ Choryně, e-mailem   s elektronickým podpisem, poštou, do schránky školy, osobním podáním v MŠ.

III. fáze – zveřejnění výsledků zápisu

24. května 2021 budou na webových stránkách školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Od 24. května do 28. května 2021 budou v MŠ (místnosti pro výdej jídlonosičů) připravena rozhodnutí k vyzvednutí a podpisu.

Všechny fáze zápisu se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí. Ředitelka MŠ bude rozhodovat o přijetí/nepřijetí dětí do MŠ Choryně v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

Zanechat příspěvek